Monday, January 16, 2017

விட்டலன் வரும் நேரம்                                

விட்டலன் என் வீடு தேடி வரும் நேரம் இது ,
இடுப்பில் கை வைத்து அவன் தர்க்கம் செய்வானோ  ?
செங்கல்லில் ஏறி நின்ற அவன் 
என் வீட்டு சோபாவில் ஏறி  நிற்பானோ ?
மாயா வலைகளில் இருந்து என்னை விடுவித்து செலவானோ ,
வெண்ணை திருடி என் பக்கத்தில் ஒளிவானோ ,
வர தாமதம் செய்ததால் மாயையை என் முன் நிறுத்திவிட்டு அவன் மட்டும் ஒளிவானோ ?
அவனோ மாயன் அவனை யார் அறிவார் ?
ஆனால் விட்டலன் என் வீடு வரும் நேரம் இது 

Friday, October 14, 2016

The WaitDream it has been 
A long deep dream,
To take a good bath in that azure sea before me.

That blue perennial vastness has always been a friend,
Murmuring soothing things in my ears,
Never forsaking me even in my sleep;
I always waited to have my bath.

What are you waiting for ?
Many a times my blue friend would ask,
I always gave the same answer-
"Me waiting for the waves to subside"
With a greater blast of waves the sea would recede.

Years rolled by-
My wait never ended,
I saw with wide eyes-Chinnu and Minnu born decades later-
wade through the length and breadth of my  blue friend.

My friend is no more a friend now 
Sarcasm seems to rule his every glance-
"A watcher on the shore can never be a swimmer
Or ever bathe in the vast sea" - he says
"You were born to wait and watch and die!"

Faith is the thread of all relationship'
People who wait for waves to subside can never be a friend of the sea.
I learned it the hard way .
Helplessly I watch Chinnu and Minnu march into the seas with their grand kids.


Monday, December 7, 2015

மழை அறிவு

மனிதம் வெளிவர மழை வரவேண்டும் 
ஆழி மழை ஊழி மழை 
உன்னையும் என்னையும் பாழும் கிணற்றில் தள்ளும் மழை ..

தினமும் பார்க்கும் எவரும் எனக்கு சொந்தமல்ல 
என் குட்டி வீட்டுக்குள் என் உலகம் தீர்ந்துவிடும் ,
அடுத்த வீட்டு குழந்தை ஓயாமல் அழுதாலும் ஏன் 
என்று நான் கேட்டதே இல்லை -
இந்த பாழாய் போன மழை வரும் வரை .

இன்று தொலைந்து போன குழந்தைகளின் -
ஒவ்வொரு புகைப்படமும் 
எந்த தாய் தூக்கம் தொலைக்கிறாள் 
என்று பதைக்க வைக்கிறது .

வெளியே இருக்கும் இன்னொரு உலகை 
ஆழி மழை அறிமுகம் செய்தது 
கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணாடி சுவர்களை கடக்க 
ஏனோ மழை வர வேண்டிஉள்ளது .
Thursday, April 16, 2015

குத்தல்

நினைவுகள் தோண்டி
முத்துக்கள் எடுத்து
கோர்க்கும் பொழுது
குட்டி ஊசி வந்து மெல்ல குத்தும் .


Sunday, January 4, 2015

வானப்ரஸ்தம் .

உன்  உண்ணலும் உறங்கலும் 
என்னை ஒன்றும் செய்யாவிடில் 
நீயும் நானும் தனி மனிதர்கள் .

நீ நீயாகவும் நான் நானாகவும் இருக்க 
பிறப்போ வளர்ப்போ இடையினில் வராவிடில் 
உனக்கும் எனக்கும் உறவுதான் என்ன ?

ஆதி மனிதர்கன் மனச்சுமையை ஒருவர் மேல் ஒருவர் 
இறக்கி வைத்தார்களா ?
மரமும் புலியும் நாயும் நண்டும் 
வாழும் வாழ்க்கையே அழகென நினைத்தால் 
மனிதர்கள் பிறந்த உலகம் கேவலமா ?

கூடிவாழ்தலும் கோடி நன்மையும் 
தீரா  தலை வலி ஆனவர்க்கு 
தேடி வந்த சொர்க்கம் தானோ 
இந்த வானப்ரஸ்தம் .

Thursday, November 13, 2014

Days

Days to remember, days to forget 
Days etched on your memory,
Days that badly need your forgetfulness
Pandora's box from which vainly strive to retrive a few good ones.

Not a day passes by 
without the cropping up of certain days,
No amount of googling helps to replace -
This indelible memory card.


Desdemonas lie too weak to resist
Hammers and pickaxes lie -
Broken to pieces 
Embracing failure in breaking ice.

where dreams are deaths
And deaths are dreams,
Dreams stand no precedance .

Like dull metal on a sullen ground
Both dreams and deaths wrench from the heart -a dull ache.